სტატიები

Published on: 01 October 2019

ცხოველებისთვის განკუთვნილი ქვეითთა გადასასვლელები

ბუნებაზე ზრუნვა ზოგი ქვეყნისთვის მარტო ნაგვის დახარისხებითა და მისი გადამუშავებით არ შემოისაზღვრება. მნიშვნელოვან სახელმწიფო მნიშვნელობას ისინი გარეულ ცხოველებზე ზრუნვას ანიჭებენ. ამ ქვეყნების გზებზე თქვენ შეხვდებით არამარტო “გარეული ცხოველი” გამაფრთხილებელ ნიშნებს, ასევე ცხოვეელებისთვის განკუთვნილ სპეციალურ გადასასვლელებს.

ნაციონალური პარკი ბანფი, ალბერტა, კანადა

ნიდერლანდები

ავტოსტრადა B38, ბირკენაუ, გერმანია

შოტლანდიური დაბლობები, ნიუ-ჯერსი, აშშ

ავტოსტრადა  E314, ბელგია

ავტოსტრადა А50, ნიდერლანდები

ინდოელების რეზერვაცია, მონტანა, აშშ

ბორკელდი, ნიდერლანდები

ავტომაგისტრალი 78, ნიუ-ჯერსი, აშშ

კიჩელუს ტბის მიდამოები, ვაშინგტონი, აშშ

 

 


Back to Top ↑