ვიდეო

Published on: 30 August 2019

ექსპერიმენტმა აჩვენა,თუ როგორ ავტომობილში უფრო ცხელა

MikesCarInfo-ს არხის ავტორმა ექსპერიმენტისთვის ოთხი სხვადასხვა ფერის Toyota Highlander-ი აირჩია, იმის გასარვევათ თუ რომელი ფერისა ავტომობილში უფრო ცხელა. ამისთვის სპეციალური სითბური კამერა გამოიყენა.

ექსპერიმენტისთვის თეთრი, შავი, ნაცრისფერი და ვერცხლისფერი ავტომობილები შეირჩა. შავი ავტომობილის ტემპერატურა ექსპერიმენტის დროს 70 გრადუსზე ავიდა, ხოლო თეთრის – 45 გრადუსზე.


Back to Top ↑